MIĘDZYNARODOWE TARGI EDUKACYJNE W BUŁGARII

Zapraszamy do „Edukacja bez granic” , Sofia, Bułgaria!

 
   
 

22 – 24 Pazdziernika 2018

NPK Sofia, Bu?garia

Targi edukacyjne organizowane s? przez firm? Bery Group Bulgaria w mieszcz?cym si? w stolicy kraju Narodowym Pa?acu Kultury, kt?ry jest najwi?kszym wielofunkcyjnym centrum kongresowym w po?udniowo-wschodniej Europie.
wi?cej

16 - 17 Мarzec 2019 NPK, Sofia, Bu?garia ZAREZERWUJ Rejestracja jest otwarta!
 
 

Official greetings

Министерство на Образованието, РИО   Министерство на Образованието, РИО

МС, Държавна агенция за закрила на детето   МС, Държавна агенция за закрила на детето

Народно събрание на РБ   Народно събрание на РБ

Президент на РБ   Президент на РБ

Министър по управление на средствта от ЕС   Министър по управление на средствта от ЕС

Министър на отбраната на РБ   Министър на отбраната на РБ

РБ - Народно събрание   РБ - Народно събрание

Агенция по заетостта   Агенция по заетостта

Комисия по културата гражданското общество и медиите   Комисия по културата гражданското общество и медиите

Посолство на Русия в България   Посолство на Русия в България

Столична община   Столична община

 

Wyślij do znajomego

Captcha image