EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ A UNIVERSITĂŢILOR DIN BULGARIA

Bine aţi venit la Studiile Fără Frontiere Sofia, Bulgaria!

 
   
 

22 – 24 Octombrie 2018

PNC Sofia, Bulgaria

Bery Group Bulgaria organizeaz? expozi?ia " Studiilor F?r? Frontiere " ?n Sofia, ?n Palatul Na?ional al Culturii (NPC). NPC este cel mai mare complex multifunc?ional din Sud-Estul Europei.
Mai mult

16 - 17 Мartie 2019 PNC Sofia, Bulgaria ÎNREGISTREAZĂ-TE Înregistrarea e deschsă!
 
 

Localizarea ?i Datele

EDUCATION BEYOND BORDERS  ‚‚Studiile f?r? frontiere’’

Bulgaria <> Sofia <> Palatul National a Culturii
22 – 24 Octombrie 2018 <> 16 - 17 Мartie 2019

Republica Bulgaria
Bulgaria  este o ?ar? european? situat? în Peninsula Balcanic?. Regiune geopolitic? ?i cultural? din  sud-estul Europei. Pozi?ia favorabil? a ??rii (între Europa ?i Asia) permite dezvoltarea economic?, politic? ?i cultural? dea lungul secolelor pîn? în zilele noastre.
Aflînduse la r?scrucea a doua culturi, Bulgaria î?i define?te un loca?ie favorabila pentru dezvoltare. Exist? cinci din zece coridoare europene care traverseaz? ?ara, Bulgaria este o veriga care une?te ??rile din Europa ?i Orientul Mijlociu. Bulgaria face parte din a NATO ?i din 2007 este membru cu drepturi depline al Uniunii Europene.

Sofia
Sofia este capitala Bulgarie situat? la poalele muntelui Vito?a. Exist? urme arheologice care arat? c? Sofia era locuit? acum ?apte mii de ani, astfel c? este unul dintre cele mai vechi ora?e din Europa. A avut mai multe denumiri în decursul timpului, iar ruine ale vechilor ora?e se g?sesc ?i ast?zi.

Ast?zi, Sofia este un oras modern, care atrage mii de oameni, cu istoria sa, festivale religioase, cu remarcabile monumente antice, cu posibilit??ile sale a noilor descoperiri arheologice ?i alte tipuri de activit??i. Sofia este cel mai mare ora? din Bulgaria, care ofer? multe oportunit??i pentru cet??enii bulgari ?i oaspe?ii ora?ului.

V? ve?i întîlni cu un popor ospitalier ?i o natur? magic?!  Sunte?i a?tepta?i în Bulgaria!

Palatul Na?ional al Culturii
Palatul Na?ional al Culturii este cel mai mare complex multifunctional din sud-estul Europei perfect echipat pentru realizarea evenimentelor de prestigiu din întreaga gam? vie?ii culturale ?i social-economice. Este membru a dou? dintre cele mai prestigioase asocia?ii interna?ionale - CIAC ?i AIPC, iar în 2005 a primit The World’s Best Congress Centre Award.
Palatul are un echipament tehnic excelent, NDK continua sa fie locul cel mai preferat pentru efectuarea expozi?iilor profesionale.
- NPC este situat în centrul capitalei.
- Ofer? varietatea s?lilor expozi?ionale cu deferite dimensiuni astfel se pot organiza ?i evenimentele în paralel: conferinte de presa, simpozioane, cocktail-parti, etc.
- NPC are parteneri de prestigiu cum ar fi Bery Group Bulgaria, rela?iile acestora sunt stabile în organizarea ?i desf??urarea expozi?iilor.
Palatul Na?ional al Culturii este un complex multifunctional, un castel contemporane cu arhitectura modern?. Spa?ii magnifice, amenajate cu sute picturi, sculpture de lemn, gobelene ?i alte genuri de art?.
Cantitatea de o?el utilizat? la construc?ia palatuliu e mai mare decît în Turnul Efel. Multe ?ari ?i organiza?ii se adun? sub acoperi?ul palatului pentru a oferi o varietatea vie?ii culturale a capitalei. În acest sens, Palatul este unic.
NPC este una dintre cele mai faimoase cl?diri în Bulgaria!

Trimite saitul prietenului

Captcha image