MIĘDZYNARODOWE TARGI EDUKACYJNE W BUŁGARII

Zapraszamy do „Edukacja bez granic” , Sofia, Bułgaria!

 
   
 

22 – 24 Pazdziernika 2018

NPK Sofia, Bu?garia

Targi edukacyjne organizowane s? przez firm? Bery Group Bulgaria w mieszcz?cym si? w stolicy kraju Narodowym Pa?acu Kultury, kt?ry jest najwi?kszym wielofunkcyjnym centrum kongresowym w po?udniowo-wschodniej Europie.
wi?cej

16 - 17 Мarzec 2019 NPK, Sofia, Bu?garia ZAREZERWUJ Rejestracja jest otwarta!
 
 

Witamy w Education Beyond Borders w Sofii!


Mamy przyjemno?? zaprosi? Ci? na najbardziej presti?ow? wystaw? edukacyjn? w Bu?garii - Education Beyond Borders!
Z rado?ci? spotkamy Cie osobi?cie w Sofii i b?dziemy wspó?pracowa? w przysz?o?ci!
Mo?esz znale?? informacje o mo?liwo?ciach, jakie oferujemy na rynku bu?garskim na naszej stronie internetowej:
Dlaczego edukacja wykracza poza granice?
Wystawa

Rejestracja
Kto powinien uczestniczy?
Opcje marketingowe i PR
Uczestnicy

Informacje kontaktowe

Ch?tnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania!
Zawsze jeste? mile widziany w Bu?garii!

Wyślij do znajomego

Captcha image